Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT

Giúp các thày giáo / cô giáo có đủ điều kiện xét nâng hạng theo quy định; Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non công lập

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp các loại văn bảng chứng chỉ:

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập hạng II, hạng III, hạng IV

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn cả nước

Xem tiếp »

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn cả nước

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm