Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp các loại văn bảng chứng chỉ:

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Các chứng chỉ này là căn cứ công nhận chuẩn giáo viên Tiểu học theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ này không thể thiếu khi người giáo viên thi tuyển vào biên chế hoặc thi nâng hạng giáo viên.

Xem tiếp »

Đại học Nội vụ Hà nội tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp phòng Hải Phòng

Nhằm tạo điều kiện và giảm bớt khó khăn cho người học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội liên kết với Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh, liên tục tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ đào tạo công chức lãnh đạo cấp phòng, lớp học tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm