Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ tiếng dân tộc

Ban hành chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) là cơ sở để biên soạn chương trình cụ thể, tài liệu, sách giáo khoa dùng đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết).

Xem tiếp »

Ban hành chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi;

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số

Đáp ứng nhu cầu về đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trường, Trung tâm liên tục tổ chức khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Nga trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ A, B, C - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm