Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số

Đáp ứng nhu cầu về đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trường, Trung tâm liên tục tổ chức khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Nga trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ A, B, C - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm