Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ tiếng Pháp

Tổ chức ôn thi, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh, tiếng trung, tiếng pháp,… dùng cho thi tuyển, thi nâng hạng công chức - viên chức

Nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời của công chức, viên chức trong việc thi tuyển, thi nâng hạng. Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học liên tục tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Pháp trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ: Tiếng Pháp trình độ A, B, C - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm