Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

NVSP cho Giáo viên TCCN

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Xem tiếp »

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 dừng đào tạo từ ngày 28 tháng 3 năm 2013

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học sư phạm Hà Nội liên kết với Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh, liên tục tuyển sinh và đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm