Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Kỹ thuật chế biến món ăn

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kỹ thuật chế biến món ăn tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tuyển sinh các lớp chứng chỉ bồi dưỡng Kỹ thuật chế biến món ăn (nấu ăn) tại Hải Phòng và các địa phương lân cận. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tuyển sinh các lớp sơ cấp Hành chính văn thư, Thư viện – Thiết bị trường học, Văn thư-Lưu trữ, Pháp luật, Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm