Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ tiếng Anh A B C

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh độ A, B, C (Phôi chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B, C

Xem tiếp »

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh Trình độ A, B, C và tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam sang Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 6089/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh. Để thuận tiện cho bạn đọc, chúng tôi xin đăng toàn văn hướng dẫn này

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C TẠI HẢI PHÒNG

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học OXFORD UNIVERSITY liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B, C tại Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tao thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B, C . Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm