Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ tiếng Anh A B C

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C (Phôi chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo do các trường đại học cấp)

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học, cao đẳng liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B, C

Xem tiếp »

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh Trình độ A, B, C và tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam sang Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 6089/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh. Để thuận tiện cho bạn đọc, chúng tôi xin đăng toàn văn hướng dẫn này

Xem tiếp »

Tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc các trường đại học liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B, C tại Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tao thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B, C . Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo liên tục tổ chức ônt thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm