Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Nội Dung Tin

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

TT HỢP TÁC ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG

Số : 126/TB- TTHTĐT&BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                              Hà nội, ngày 09 tháng 9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục

 

Thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BGDDT, ngày 20/1/2012  của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành 6 chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Trường Đại học Giáo dục đã phối hợp với các Sở Giáo dục & Đào tạo, Trường đại học, Cao đẳng, TCCN, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trường Phổ thông, Trường Mầm non trong cả nước mở nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục cho các cán bộ Quản lý Giáo dục ở các cơ sở. Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với  Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh tổ chức tuyển sinh, đào tạo lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục - Thông tin chi tiết như sau:

         1. Các chương trình bồi dưỡng và đối tượng tham gia

  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế cận hai chức danh trên; những người có nhu cầu bồi dưỡng quản lý giáo dục mầm non.
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và viên chức thuộc diện quy hoạch của cán bộ quản lý của các trường Tiểu học; THCS; THPT; PTDTNT.
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm GDTX: Cán bộ quản lý Trung tâm GDTX.
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường TCCN: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và viên chức thuộc diện quy hoạch của cán bộ quản lý của các trường TCCN; lãnh đạo các phòng Giáo dục chuyên nghiệp, cán bộ quản lý các trường dạy nghề.
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa - phòng trường ĐH, CĐ; Trưởng/Phó/cán bộ nguồn các khoa, phòng/Bộ môn trực thuộc trường ĐH,CĐ.
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý sở/phòng GD&ĐT: cán bộ quản lý các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT (sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT).

         2. Nội dung chương trình: Tổng khối lượng kiến thức 360 tiết. Chương trình được cấu trúc thành hai phần chính như sau:

         2.1 Khối lượng kiến thức chung: 150 tiết

STT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

SỐ TIẾT

1

 Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam

15

2

 Module 2: Lãnh đạo và quản lý

30

3

 Module 3: Quản lý Nhà nước về GD & ĐT

60

4

 Module 4: Quản lý cơ sở giáo dục

165

         2.2 Khối lượng kiến thức tự chọn: 180 tiết

             Dành cho các đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, gồm các modun sau:

           Modun 5: Quản lý cơ sở giáo dục mầm non/Quản lý trường phổ thông/Quản lý giáo dục Trung tâm giáo dục thường xuyên/quản lý trường Cao đẳng; Đại học/ quản lý Trường TCCN/ quản lý cơ quan quản lý giáo dục.

        2.3 Tiểu luận cuối khóa: 30 tiết

3. Kinh phí và địa điểm :

        3.1 Kinh phí: 3.000.000 VNĐ

Kinh phí trên bao gồm:

- Giảng dạy nội dung chương trình đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Cung cấp tài liệu cho học viên (bản mềm).

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá các  module  được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc  gia Hà Nội.

       3.2 Địa điểm học tại: Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh hoặc tại các địa phương (nếu đủ biên chế lớp học và điều kiện CSVC)

4. Hồ sơ đăng ký học

- Phiếu đăng ký học (tải mẫu đơn tại đây)

- Quyết định của cơ quan cử đi học, kèm theo trích ngang đầy đủ mục: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; chức vụ và đơn vị công tác.

- 02 ảnh 3x4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học; 01 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau và gửi kèm theo hồ sơ).

      5. Thông tin liên hệ

Đơn vị được ủy quyền triển khai tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức quản lý lớp học: Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh - Địa chỉ 223 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng - Điện thoại 0912.241.605 (thày Hoàng Xuân Tửu)

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng(b/c);

- Công ty TNHH GDĐT Trang Anh

- Lưu: VT, PĐT,TT.

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ban

 

Đã Xem: 292

Keywords: Tuyển sinh, chứng chỉ, quản lý giáo dục, bồi dưỡng, chứng chỉ, quản lý, chứng chỉ quản lý giáo dục, Hải Phòng, cấp chứng chỉ quản lý giáo dục, học chứng chỉ quản lý giáo dục, thi chứng chỉ quản lý giáo dục

Bạn nên xem thêm