Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Nội Dung Tin

8 nhóm giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Theo quy định tại Luật Viên chức và các văn bản về chức danh nghề nghiệp giáo viên thì các giáo viên mỗi cấp học phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm.

Cụ thể, những đối tượng giáo viên sau bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh:

(1) Giáo viên mầm non hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

(2) Giáo viên mầm non hạng III: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

(3) Giáo viên tiểu học hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

(4) Giáo viên tiểu học hạng III: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

(5) Giáo viên trung học cơ sở hạng I: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở hạng I.

(6) Giáo viên trung học cơ sở hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở hạng II.

(7) Giáo viên trung học phổ thông hạng I: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng I;

(8) Giáo viên trung học phổ thông hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II.

Ngược lại, Giáo viên mầm non hạng IV, Giáo viên tiểu học hạng IV, Giáo viên trung học cơ sở hạng III, Giáo viên trung học phổ thông hạng III không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh.

Như vậy, khi giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải tham gia học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của chức danh.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015;

- Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015;

- Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015;

- Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

 

Tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH GDĐT TRANG ANH

Số: 09/CV-TA.EDU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 05  tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi:  Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT

            Nhằm giúp các thày giáo / cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo các tiêu chuẩn quy định; Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Thủ đô Hà Nội, đại học Hải Phòng thông báo mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông như sau:

                1) Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên đang giảng dạy tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục trong cả nước có nhu cầu.

                2) Chương trình đào tạo gồm có 3 phần: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

                - Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung

                - Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

                - Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

                3) Thời gian bồi dưỡng: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

                4) Hồ sơ đăng ký học gồm:

                - Phiếu đăng ký theo mẫu (tải tại đây)

                - Bản sao giấy khai sinh hoặc CMT/CCCD (có công chứng)

                - Bằng tốt nghiệp (có công chứng)

                - 02 ảnh 4 × 6 dán vào phiếu đăng ký học

                5) Địa điểm tổ chức học:

                - Tại Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

                - Tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT (nếu đủ điều kiện về CSVC dạy và học)

                6) Hình thức tổ chức học tập:

                - Học ban ngày hoặc buổi tối các ngày (theo nhu cầu người học)

                - Học thứ 7, chủ nhật (theo nhu cầu người học) 

               - Học online

                7) Kinh phí: Theo quy định của Trường (2.400.000 đồng/khóa học)

                8) Cấp chứng chỉ: Sau khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp "chứng chỉ bồi dưỡng nâng hạng giáo viên" theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh kính đề nghị Ban giám hiệu các trường giúp chúng tôi thông báo rộng rãi tới các thày / cô giáo của Quý trường, để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ và đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

          Trân trọng cảm ơn!

                                          GIÁM ĐỐC

                                          ThS. Hoàng Xuân Tửu

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Trụ sở chính: 223 đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Website: tranganh.edu.vn  Email: tranganh.edu.vn@gmail.com

Điện  thoại: 0912.241.605 (ThS. Hoàng Xuân Tửu)

Đã Xem: 403

Keywords: chứng chỉ, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh, giáo viên, mầm non, phổ thông, công lập, chứng chỉ nâng hạng

Bạn nên xem thêm