Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến lịch thi

Nội Dung Tin

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của một Hướng dẫn viên  có trách niệm tạo sự thoải mái , dễ chịu và đảm bảo an toàn cho mỗi các nhân tham gia chương trình du lịch. Khi gặp tình huống bất ngờ hoặc khó khăn, Hướng dẫn viên sẽ là người ra quyết định và tổ chức trợ giúp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách.

Tải tài liệu tại đây!

Đã Xem: 58

Keywords: Tiêu chuẩn, nghiệp vụ, hướng dẫn, du lịch

Bạn nên xem thêm