Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chứng chỉ giáo viên THCS dạy các môn KHTN

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhằm giúp giáo viên THCS đáp ứng được việc dạy học môn KHTN trong chương trình giáo dục THCS; Trường Đại học Tây Bắc mở lớp " BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN"

Xem tiếp »

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với các cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Các chứng chỉ này là căn cứ công nhận chuẩn giáo viên Tiểu học theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ này không thể thiếu khi người giáo viên thi tuyển vào biên chế hoặc thi nâng hạng giáo viên.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm