Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp giảng viên đại  học;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

- Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Hồ sơ đăng kí: 

- Đơn đăng ký theo mẫu. (TẢI MẪU TẠI ĐÂY)

- Bằng tốt nghiệp công chứng (bằng nào cao nhất thì lấy).

- CMTND hoặc CCCD chứng.

- Ảnh: Ba ảnh 4x6 (1 ảnh dán vào hồ sơ và 2 ảnh để vào phong bì ghi rõ họ tên đằng sau).

NOTE: ghim lần hồ sơ lần lượt theo thứ tự.

4. Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết (theo chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Lịch khai giảng và học: Liên tục hàng tháng

6. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tuyến.

7. Kinh phí bồi dưỡng: 2.500.000 đồng (không phát sinh bất cứ chi phí nào khác)

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

 

MẪU CHỨNG CHỈ

-------------------------------------------------------

#Chứng chỉ, #Trực tuyến

#Chuẩn chức danh nghề nghiệp

#Giảng viên đại học

#Đại học sư phạm Hà Nội 2

Đã Xem: 318

Keywords: chứng chỉ, chuẩn chức danh, nghề nghiệp, viên chức, đại học, giảng viên đại học, chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Bạn nên xem thêm