Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ nghiệp vụ thủ quỹ

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng công tác Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục

Chúng tôi phối hợp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ kiêm nhiệm trong các trường học, theo Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Luật Kinh tế (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm