Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chứng chỉ giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Nhằm giúp giáo viên THCS đáp ứng được việc dạy học môn lịch sử, địa lý trong chương trình giáo dục THCS; Trường Đại học Tây Bắc mở lớp " BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ"

Xem tiếp »

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON CÔNG LẬP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn cả nước

Xem tiếp »

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo cấp chứng chỉ BD chuần chức danh nghề nghiệp giáo viên trên phạm vi toàn quốc

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm