Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh ngành y tế chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VĂN THƯ

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp văn thư lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp văn thư lưu trữ như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp Văn thư

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp văn thư như sau:

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Học viện Quản lý giáo dục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo thông tư 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm