Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VĂN THƯ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VĂN THƯ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp văn thư như sau:

Xem tiếp »

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Học viện Quản lý giáo dục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo thông tư 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trường đại học liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp tại Hải Phòng và các địa phương trên cả nước

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm