Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Trường đại học Hải Phòng mở lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm non

Theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN).

Ngày 14.4, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp. Đây là những việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện, thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV; giáo viên THCS, THPT đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III theo quy định của pháp luật trước ngày 30.6.2022, thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học.

Chứng chỉ này được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học quy định tại thông tư này.

Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Tính đến ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp còn dưới 1 năm thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.5.2023.

 

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MN, TIỂU HỌC, THCS, THPT THEO THÔNG TƯ 08/2023/TT-BGDĐT

 

Nhằm giúp các thày, cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo quy định; Chúng tôi phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

1) Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trong cả nước có nhu cầu.

2) Chương trình, thời gian bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3) Hình thức tổ chức học tập: Học trực tuyến

4) Lịch khai giảng và học: Liên tục hàng tháng

5) Hồ sơ đăng ký gồm:

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu) TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/GKS

- 03 ảnh 3 x 4

6) Học phí toàn khóa học: Theo quy định của các Trường chủ trì (Không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác)

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620 (ThS Hoàng Xuân Tửu)

 

Danh sách các Trường được phép đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập: Xem tại đây

 

 

Đã Xem: 8630

Keywords: Giáo viên mầm non hạng I, II, III, Giáo viên tiểu học hạng I, II,III, Giáo viên trung học cơ sở hạng I,II, III, Giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III, chứng chỉ, chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ sở công lập

Bạn nên xem thêm