Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh ngành y tế chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Quản lý Giáo dục

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ "QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON"

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trường tuyển sinh, khai giảng các lớp học bồi dưỡng cấp chứng chỉ "Quản lý giáo dục mầm non)

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo Quyết định số 382/ QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm