Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống

Chứng chỉ giáo dục giá trị và kỹ năng sống

Chúng tôi phối hợp với Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN liên tục tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp chứng chỉ Giáo dục Giá trị & Kỹ năng sống

Ngày 16/6/2015, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và Trao chứng chỉ Khóa Bồi dưỡng Giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống cho 54 học viên. Đây là trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục – Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ này.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm