Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh (Tên Công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài là Trang Anh Training Educaiton Company Limited). Công ty được thành lập ngày 08.04.2014; địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 223 đường Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

Người đại diện pháp luật: ThS. Hoàng Xuân Tửu - Giám đốc

 

Các lĩnh vực hoạt động theo đăng ký doanh nghiệp

 

A. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1) Giáo dục nghề nghiệp

2) Đào tạo đại học và sau đại học

3) Đào tạo cao đẳng

4) Giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

5) Giáo dục Tiểu học

6) Giáo dục Mầm non

7) Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động

8) Cung ứng lao động tạm thời

9) Cung ứng quản lý nguồn lao động

10) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

11) Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

 

B. Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty:

1) ThS. Hoàng Xuân Tửu

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 37 năm

- Kinh nghiệm quản lý đã trải qua:

+ Trưởng phòng Tuyển sinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics;

+ Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

2) Cử nhân Chu Lan Anh:

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 30 năm

- Kinh nghiệm quản lý đã trải qua:

+ Nhân viên văn phòng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

+  Phó giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

3) Cử nhân Hoàng Thị Huyền Trang:

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 10 năm

- Kinh nghiệm quản lý đã trải qua: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

4) Cử nhân Đồng Quang Vinh:

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 9 năm

- Kinh nghiệm quản lý đã trải qua: Trưởng phòng Tuyển sinh Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

5) Cử nhân Hoàng Thị Hà Châu:

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 5 năm

- Kinh nghiệm quản lý đã trải qua: Cán bộ văn phòng, cán bộ tuyển sinh Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

6) Các cộng tác viên tuyển sinh của Công ty:

Với phương châm tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh mời các cán bộ tuyển sinh, cán bộ văn phòng tại các trường THPT, THCS, Tiểu học, Trung tâm GDNN và GDTX tại các địa phương làm cộng tác viên tuyển sinh cho Công ty.

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng:

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 223 đường Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trung tâm GDNN và GDTX tại các quận, huyện trên địa bàn cả nước để đặt các lớp bồi dưỡng tại địa phương.

Việc phối hợp đặt lớp tại với các Trung tâm GDNN và GDTX góp phần hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội; huy động tiềm năng của các trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương; tạo cơ hội học tập cho nhiều người trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng và xã hội hoá giáo dục.

Với sự phối hợp này, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh được thừa hưởng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi phục vụ đào tạo của các Trung tâm GDNN và GDTX.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trụ sở chính: Số 223B, đường Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
Website: http://tranganh.edu.vn       Email: tranganh.edu.vn@gmail.com
Hotline: 0912.241.605 - 0372.230.620 (ThS. Hoàng Xuân Tửu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn nên xem thêm