Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giới thiệu

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG ANH EDU

 

Trang Anh Training Educaiton (TRANG ANH EDU) là cơ sở được thành lập với mục tiêu chuyên hỗ trợ và triển khai tuyển sinh cho các cơ sở Giáo dục Đào tạo và cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

 

Mục tiêu hoạt động của Trang Anh Training Educaiton (TRANG ANH EDU) nhằm thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội; huy động tiềm năng của các trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương; tạo cơ hội học tập cho nhiều người trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng và xã hội hoá giáo dục.

 

Trang Anh Training Educaiton (TRANG ANH EDU) giúp mọi người "Học thật, thi thật, làm việc thật". Trang Anh Training Educaiton (TRANG ANH EDU) luôn mang đến sự thành công cho mọi người!

 

ThS. Hoàng Xuân Tửu 

 

THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA TRANG ANH EDU

 

Họ và tên: Hoàng Xuân Tửu                    Sinh ngày: 04.09.1960                 

Dân tộc: Kinh                                            Quốc tịch: Việt Nam

Nguyên quán: Nam Định                          Trú quán: Hải Phòng

 

* Trình độ chuyên môn, học vấn:

- Thạc sĩ Kinh tế - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  (Vietnam Maritime University – VMU)

- Đại học kinh tế Công nghiệp -Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU)

 

* Kinh nghiệm quản lý:

1. Giáo viên - Tổ trưởng bộ môn Quản trị Doanh nghiệp, cán bộ tuyển sinh, cán bộ phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực -Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp & PTNT, nay là Trường Cao đẳng Kinh tế và CNPT, Bộ Nông nghiệp & PTNT  (1981 - 2007)

2. Giảng viên - Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý, Trưởng khoa Đào tạo nghề, trưởng khoa Tài  chính Ngân hàng, Trưởng khoa Kế toán, Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo, Trưởng phòng Tuyển sinh & Quan hệ đối ngoại, Trưởng phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (2007 - 2020)

3. Điều hành Trang Anh Training Educaiton (TRANG ANH EDU) từ 2020 đến nay.

 

* Thành tích đạt được trong lĩnh vực giáo dục:

1. Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

2. Được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐANG ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỐI HỢP VỚI TRANG ANH EDU TRIỂN KHAI TUYỂN SINH 

 

I. CAO HỌC:

1. Quản lý Giáo dục

2. Tài chính - Ngân hàng

3. Quản lý kinh tế

4. Quản trị kinh doanh

5. Luật kinh tế

6. Kỹ thuật phần mềm

II. ĐẠI HỌC TỪ XA:

1. Luật kinh tế

2. Công nghệ thông tin

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh

5. Quản trị kinh doanh

6. Kế toán

7. Đại học sư phạm Tiểu học

8. Đại học sư phạm Mầm Non

III. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

1. Luật kinh tế

2. Công nghệ thông tin

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh

5. Quản trị kinh doanh

6. Kế toán

7. Quản lý nhà nước

8. Kinh tế quốc tế

9. Tài chính - Ngân hàng

10. Kỹ Thuật phần mềm

11. Công nghệ kỹ thuật ô tô

12. Quản trị dịch vụ Du lịch

IV. CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

1. Điện công nghiệp

2. Điện tử công nghiệp

3. Công nghệ thông tin

4. Kỹ thuật chế biến món ăn

5. Thương mại điện tử

6. Kế toán doanh nghiệp

7. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

8. Quản trị kinh doanh

9. Quản trị khách sạn

10. Quản trị nhà hàng

11. Hướng dẫn du lịch

12. Văn thư hành chính

13. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

14. Dịch vụ pháp lý đất đai

15. Dịch vụ pháp lý tố tụng

16. Báo chí

17. Công nghệ kỹ thuật ô tô

18. Phiên dịch tiếng Anh du lịch

19. Phiên dịch tiếng Anh thương mại

20. Tiếng Anh thương mại

21. Tiếng Nhật

22. Tiếng Trung Quốc

23. Tiếng Hàn

24. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

V. CHỨNG CHỈ / GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Quản lý giáo dục Mầm non

2. Nghiệp vụ sư phạm Mầm non, Nghiệp vụ sư phạm Mầm non dành cho giáo viên tiếng Anh

3. Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ

4. Nghiệp vụ giáo dục Mầm non

5. Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh

6. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

7. Văn thư - Lưu trữ

8. Thư viện - Thiết bị trường học

9. Kế toán viên, kế toán tổng hợp, 

10. Kế toán doanh nghiệp

11. Kỹ thuật chế biến món ăn

12. Điện dân dụng và công nghiệp

13. Phun thêu thẩm mỹ

14. Chăm sóc da

15. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

16. Quản trị mạng máy tính

17. Lắp đặt điện công trình

18. Lắp đặt thiết bị điện

19. Kỹ thuật xây dựng

20. Bán hàng trong siêu thị

21. Pha chế đồ uống

22. Quản lý khách sạn

23. Nghiệp vụ lễ tân

24. Nghiệp vụ buồng

25. Nghiệp vụ bàn

26. Hướng dẫn du lịch

27. Điện công nghiệp

28. Hàn công nghệ cao

29. Hàn điện

30. Nghệ thuật vẽ móng

31. Trang điểm thẩm mỹ

32. Sửa chữa Điện - Điện lạnh ô tô

33. Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô

VI. CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

1. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

2. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên

3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính

4. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo

5. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo

6. Bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành thư viện

7. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các trường Trung học và trường Chuyên biệt công lập

8. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên ngành y tế

9. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

10. Bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý

11. Chứng chỉ chuẩn chức danh viên chức Giáo vụ

12. Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học

13. Chứng chỉ khác,...

 

TRANG ANH EDU LUÔN MANG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CHO NGƯỜI HỌC!

 

Bạn nên xem thêm