Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Nhằm giúp giáo viên Tiểu học có kiến thức nền tảng, năng lực, phẩm chất để có thể đáp ứng tốt việc dạy môn Tin học và Công nghệ  trong chương trình giáo dục Tiểu học. Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng nhận giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng 1: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, đã có bằng Tin học (từ Trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành trong đó có 1 ngành là Tin học.

- Đối tượng 2: Giáo viên đang dạy môn Tin học ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học.

- Đối tượng 3: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, chưa có bằng Sư phạm kỹ thuất hoặc Sư phạm Công nghệ.

- Đối tượng 4: Giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, chưa có bằng Tin học, đã có bằng Sư phạm kỹ thuật hoặc Sư phạm Công nghệ

2. Chương trình và thời lượng bồi dưỡng:

2.1. Chương trình:

- Khối kiến thức Tin học:

+ Nhập môn Tin học ở Tiểu học

+ Lập trình trực quan và thuật toán

- Khối kiến thức Công nghệ

+ Nhập môn Công nghệ ở Tiểu học

+ Hoa và cây cảnh đại cương

+ Giáo dục STEM

+ Thiết bị Điện - Điện tử dân dụng

+ Thiết kế và công nghệ

+ Thủ công và kỹ thuật

2.2. Thời gian bồi dưỡng: 70 tiết

3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp / Trực tuyến hoặc kết hợp.

4. Lịch khai giảng và học: 06.07.2024

5. Kinh phí: 1.800.000 đồng

6. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu) TẢI MẪU TẠI ĐÂY             

- Bằng tốt nghiệp (công chứng);

- CCCD/CMTND (công chứng)

- 02 (hai) ảnh 4 × 6 dán vào phiếu đăng

6) Cấp chứng chỉ /chứng nhận: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

#tuyển sinh, khai giảng, mở lớp

#bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

#trực tuyến

#Đại học Thủ Đô Hà Nội

#Giáo dục Đào tạo Trang Anh

#Giáo viên Tiểu học

#Giáo viên dạy Tin

#Giáo viên dạy Công nghệ

 

Đã Xem: 249

Keywords: Tuyển sinh, khai giảng, mở lớp, bồi dưỡng, chứng chỉ, giáo viên Tin học ,dạy môn Tin học, Công nghệ, Tiểu học

Bạn nên xem thêm