Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngoại ngữ 6 bậc VN (Vstep)

Tuyển sinh lớp ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 (B1), bậc 4 (B2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

Liên tục phối hợp tổ chức lớp ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

Xem tiếp »

Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của đại học Thái Nguyên

Chúng tôi liên tục tuyển sinh tạo nguồn cho lớp thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ A2, B1, B2, C1 của Đại học Thái Nguyên

Xem tiếp »

Tại sao nên học văn bằng hai ngôn ngữ Anh

Chúng tôi phối hợp với các trường Đại học, tuyển sinh lớp văn bằng 2 Đại học tiếng Anh tại Hải Phòng và các địa phương lân cận:

Xem tiếp »

Bằng đại học sẽ không phân biệt chính quy hay tại chức

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT cho biết, sắp tới, các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo hệ chính quy sẽ giống như hệ tại chức.

Xem tiếp »

Bằng tốt nghiệp TCCN hệ tốt nghiệp THCS được công nhận thay bằng THPT

Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời việc sử dụng bằng tốt nghiệp TCCN hệ tốt nghiệp THCS thay bằng tốt nghiệp THPT

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Xem tiếp »

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Xem tiếp »

Thông tư 11/2014/tt-bnv quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng bộ Nội vụ ban hành

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thông tư liên tịch này quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện (áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện trong các đơn vị SN công lập)

Xem tiếp »

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Xem tiếp »

Công văn 3182BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày 16/6/2017, Bộ Nội vụ đã có công văn 3182BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Theo đó 14 đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức...

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm