Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh ngành y tế chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, thi đgnl ngoại ngữ trình độ A1, A2, B1, B2 của Học viện An ninh Nhân dân

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng nhận đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) và khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

Xem tiếp »

Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của đại học Thái Nguyên

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tuyển sinh tạo nguồn cho lớp thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ A2, B1, B2, C1 của Đại học Thái Nguyên

Xem tiếp »

Tại sao nên học văn bằng hai ngôn ngữ Anh

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường Đại học, tuyển sinh lớp văn bằng 2 Đại học tiếng Anh tại Hải Phòng và các địa phương lân cận:

Xem tiếp »

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

Xem tiếp »

Bảng tra cứu yêu cầu chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ theo chức danh nghề nghiệp

Để thuận lợi cho bạn đọc tra cứu yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo từng chức danh nghề nghiệp, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh biên soạn bảng tra cứu trên cơ sở các thông tư quy định hiện hành về chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Xem tiếp »

Quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Thông tư này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Xem tiếp »

Bằng đại học sẽ không phân biệt chính quy hay tại chức

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT cho biết, sắp tới, các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo hệ chính quy sẽ giống như hệ tại chức.

Xem tiếp »

Về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT.

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Bộ Giáo dục & Đào tạo có văn bản số 521/BGDĐT-NGCBQLCSGD V/v triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT.

Xem tiếp »

Bằng tốt nghiệp TCCN hệ tốt nghiệp THCS được công nhận thay bằng THPT

Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời việc sử dụng bằng tốt nghiệp TCCN hệ tốt nghiệp THCS thay bằng tốt nghiệp THPT

Xem tiếp »

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Xem tiếp »

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Xem tiếp »

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Xem tiếp »

Chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ ngày 15/12/2016 để chuyển qua cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng mới; đồng thời hướng dẫn:

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trong trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở.

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông

Xem tiếp »

 1 2 > 

Bạn nên xem thêm