Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Dược sĩ

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ - Chuyên ngành y tế

Chúng tôi phối hợp với các cơ sở đào tạo, triển khai tuyển sinh các Chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế. Cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội, tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm