Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Trang chủ

 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRANG ANH PHỐI HỢP VỚI CÁC TRƯƠNG TUYỂN SINH CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 

 

1) Trình độ Thạc sĩ:

- Quản lý Giáo dục

- Quản lý kinh tế

- Quản trị Kinh doanh

- Kinh tế nông nghiệp

- Tài chính – Ngân Hàng

- Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin

- Luật

 

2) Trình độ đại học, đại học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng, đại học văn bằng hai

- Giáo dục Mầm non

- Giáo dục Tiểu học

- Sư phạm âm nhạc

- Thư viện - Thiết bị trường học

- Tài chính – Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Luật kinh tế

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Ngôn ngữ Anh

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật phần mềm

- Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Quản trị văn phòng

- Quản lý Nhà nước

 

3) Trình độ Cao đẳng

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Kế toán doanh nghiệp

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- Điện dân dụng

- Điện tử dân dụng

- Quản trị mạng máy tính

- Văn thư - Hành chính

 

4) Trình độ Trung cấp

- Sư phạm mầm non

- Kỹ thuật chế biến món ăn

- Văn thư - Lưu trữ

- Kế toán doanh nghiệp

- Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy vi tính

- Quản trị mạng máy tính

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- Điện dân dụng

- Điện tử dân dụng

- Quản trị mạng máy tính

- Thư viện - Thiết bị trường học

 

5) Chứng chỉ

- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 1, 2, 3  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chứng chỉ Quản lý giáo dục

- Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp G.viên mầm non hạng II, III, IV

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV

- Chứng chỉ  bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo  viên THCS hạng I, II, III

- Chứng chỉ  bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo  viên THPT hạng I, II, III

- Chứng chỉ Giáo dục giá trị và kỹ năng sống

- Chứng chỉ Kỹ thuật chế biến món ăn

Chứng chỉ Văn thư - Lưu trữ

- Chứng chỉ Nghiệp vụ Lưu trú - Buồng - Phòng khách sạn

- Chứng chỉ Quản trị khách sạn và Du lịch

 

6- Địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức lớp học

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 223 Lý Thánh Tông - Quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng

Chi nhánh: Số 246A đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền,  TP. Hải Phòng.

Điện  thoại  liên  hệ:  0912.241.605 (Thày Tửu)

Bạn nên xem thêm