Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Trang chủ

CÁC NGÀNH NGHỀ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐANG ĐƯỢC CÁC TRƯỜNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYỂN SINH TẠI CÔNG TY GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRANG ANH

I. CAO HỌC:

1. Quản lý Giáo dục

2. Tài chính - Ngân hàng

3. Quản lý kinh tế

4. Quản trị kinh doanh

5. Luật kinh tế

6. Kỹ thuật phần mềm

II. ĐẠI HỌC TỪ XA:

1. Luật kinh tế

2. Công nghệ thông tin

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh

5. Quản trị kinh doanh

6. Kế toán

III. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

1. Luật kinh tế

2. Công nghệ thông tin

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh

5. Quản trị kinh doanh

6. Kế toán

7. Quản lý nhà nước

8. Kinh tế quốc tế

9. Tài chính - Ngân hàng

10. Kỹ Thuật phần mềm

11. Công nghệ kỹ thuật ô tô

12. Quản trị dịch vụ Du lịch

IV. CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

1. Quản trị mạng máy tinh

2. Công nghệ Thông tin (ứng dụng phần mềm)

3. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

4. Điện công nghiệp

5. Điện tử công nghiệp

6. Kế toán doanh nghiệp

7. Kỹ thuật chế biến món ăn

8. Hành chính - Văn Thư

9. Văn Thư - Lưu trữ

V. SƠ CẤP

1. Văn thư - Lưu trữ

2. Thư viện - Thiết bị trường học

3. Kế toán viên, kế toán tổng hợp

4. Kỹ thuật chế biến món ăn

5. Điện dân dụng và công nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 223 Lý Thánh Tông - Quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng

Hotline:  0912.241.605 (Thày Hoàng Xuân Tửu)

Bạn nên xem thêm