Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ tiếng Anh VStep

Thông báo:Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Khoa học Quân sự

Chúng tôi phối hợp tổ chức lớp ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

Xem tiếp »

Thông báo tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 (Vstep) của Học viện An Ninh nhân dân

Liên tục tổ chức các lớp ôn và thi chứng chỉ B1 (Vstep) do học viện An Ninh nhân dân cấp chứng chỉ, chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp »

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR

Liên tục tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm