Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc Khung năng lực Việt Nam

Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Xem tiếp »

Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2014.

Xem tiếp »

Tổ chức lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Cao đẳng Bách Nghệ thông báo tuyển sinh lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Xem tiếp »

Tổ chức lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014)

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ theo quy định chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên kết với trường đại học Vinh, đại học Thái Nguyên, đại học Hòa Bình tổ chức tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm