Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT CÔNG LẬP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ thông báo số 101/TB-ĐHV, ngày 29/6/2017 của trường Đại học Vinh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập, giảng viên

Xem tiếp »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh thông báo về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non như sau

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm