Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm Non

Trường đại học Vinh mở lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm non theo TT08/2023/TT-BGDĐT

Nhằm giúp các thày, cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo quy định; chúng tôi phối hợp trường đại học Vinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các loại

Xem tiếp »

Trường Đại học Vinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, TH và Mầm non

Chúng tôi phối hợp với Đại học Vinh, liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT

Xem tiếp »

Trường ĐHSP Hà Nội 2 mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT theo thông tư 08/2023/TT-BGDĐT

Trường đại học sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT

Xem tiếp »

Trường đại học Hải Phòng mở lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm non

Nhằm giúp các thày, cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo quy định; Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp trường đại học Hải Phòng mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo

Xem tiếp »

Trường đại học Hải Phòng mở lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm non

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với trường đại học Hải Phòng liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm