Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, TH, Mầm Non

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, TH và Mầm non

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Đại học Vinh, liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT

Xem tiếp »

Trường ĐHSP Hà Nội 2 mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Viện nghiên cứu sư phạm - Trường đại học sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS, THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Nhằm giúp các thày, cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo quy định; Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT CÔNG LẬP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường đại học tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ thông báo số 101/TB-ĐHV, ngày 29/6/2017 của trường Đại học Vinh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập, giảng viên

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm