Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

CDNN viên chức giáo vụ

Học và thi lấy chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ ở đâu?

Chúng tôi phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo vụ

Xem tiếp »

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Để được làm viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? cùng TRANGANH.EDU tìm hiểu

Xem tiếp »

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ mới nhất ra sao?

Hãy cùng Tranganh.edu tìm hiểu chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ mới nhất ra sao?

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo vụ

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm