Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

NVSP Dạy THCS

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Toán cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT; Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Toán THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật cấp Trung học cơ sở

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy âm nhạc và mỹ thuật cho giáo viên THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Hóa cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT; Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Hóa THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Sinh cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy sinh học THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Vật lý cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy vật lý THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy giáo dục thể chất

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Lịch sử cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Lịch sử THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tin học cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm, đại học Giáo dục tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Tin THCS

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh bậc THCS

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh, mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Chúng tôi phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm