Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

CDNN văn thư

Mở lớp cấp chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức chuyên ngành văn thư

Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định hiện hành

Xem tiếp »

Hướng dẫn thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

TRANG ANH EDU là đơn vị chuyên hỗ trợ và triển khai tuyển sinh cho các cơ sở Giáo dục Đào tạo và cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước. Xin chia sẻ đến mọi người thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Xem tiếp »

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm