Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Công nghệ thông tin

Tuyển sinh các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) hệ chính quy

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên tục tuyển sinh các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin hệ chính quy,…thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh Trung cấp Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Bách Khoa liên tục tuyển sinh các lớp Trung cấp Công nghệ thông tinh hệ chính quy. Thông tin chi tiết như sau

Xem tiếp »

Trường Trung cấp Bách khoa tuyển sinh cá lớp Trung cấp Công nghệ thông tin hệ chính quy

Trường Trung cấp Bách Khoa liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp CNTT hệ chính quy tập trung, theo phương thức xét tuyển với các thông tin thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh trung cấp Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) hệ chính quy

Trường Trung cấp Bách Khoa liên tục tuyển sinh các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin,... hệ chính quy. Thông tin chi tiết như sau

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm