Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Trường ĐHSP Hà Nội 2 mở các lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên làm công tác tư vấn học sinh

Căn cứ thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường  phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/05/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh;

Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên làm công tác tư vấn học sinh - Thông tin chi tiết như sau:

1) Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

2) Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3) Chương trình, thời gian bồi dưỡng: 240 tiết theo nội dung bồi dưỡng tại Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4) Hình thức tổ chức học tập: Trực tuyến/trực tiếp/kết hợp

5) Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng

6) Hồ sơ đăng ký dự học gồm:

+ Đơn đăng ký bồi dưỡng (theo mẫu)   TẢI MẪU TẠI ĐÂY

+ Bằng tốt nghiệp cao nhất (công chứng)

+ CMTND/CCCD (công chứng)

+ 02 ảnh 3*4 (để trong phong bì, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMT/CCCD sau ảnh)

7) Học phí toàn khóa học: 2.800.000 đồng (theo quy định của Trường ĐHSP Hà Nội 2, không phát sinh chi phí nào khác)

8) Cấp chứng chỉ: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

 

MẪU CHỨNG CHỈ

 

 

Đã Xem: 160

Keywords: Tuyển sinh, khai giảng, mở lớp, bồi dưỡng năng lực tư vấn, giáo viên, công tác tư vấn học sinh

Bạn nên xem thêm