Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Sư phạm tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Thông tin tuyển sinh chi tiết như sau

1. Đối tượng tuyển sinh: Người có trình độ từ đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.

3. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Trực tuyến.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 3.000.000 đồng (không phát sinh chi phí)

6. Lịch khai giảng và học: Liên tục hàng tháng

7. Hồ sơ đăng kí gồm:

- Đơn đăng ký theo mẫu (tải mẫu đơn tại đây)

- Bằng tốt nghiệp công chứng (bằng nào cao nhất thì lấy).

- CMTND hoặc Căn cước công chứng.

- Ảnh: 3 ảnh 4x6 (1 ảnh dán vào hồ sơ và 2 ảnh để vào phong bì ghi rõ họ tên đằng sau).

Ghi chú: Học viên ghim hồ sơ lần lượt theo thứ tự.

8. Cấp chứng chỉ /chứng nhận: Người học sau khi hoàn thành chương trình được các Trường Đại học Sư phạm HN2 cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đăng kí bồi dưỡng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

------------------------------------------------------

 

#chung chi, # giang vien

#nghiep vu su pham

#giang vien dai hoc, cao dang

 

Đã Xem: 999

Keywords: Chứng chỉ, nghiệp vụ sư phạm, giảng viên, đại học, cao đẳng

Bạn nên xem thêm