Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh ngành y tế chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngoại ngữ 6 bậc (CEFR)

Tuyển sinh lớp ôn và thi chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL IBT

Chứng chỉ TOEFL iBT - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TOEFL iBT

Chứng chỉ TOEFL iBT - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xêp lương viên chức giảng dạy trong CSGD mầm non, phổ thông công lập

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học phổ thông công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục THPT, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THPT, trung tâm GDTX,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục THCS, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Xem tiếp »

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức

“Tôi dự định thi tuyển công chức, tôi thấy trước tôi có một số bạn cũng tham dự thi, mặc dù cùng đợt nhưng có người thì thi cả ngoại ngữ, có người lại không phải thi. Vậy cho hỏi trường hợp nào thì chúng tôi được miễn thi ngoại ngữ?”

Xem tiếp »

Những ai dự thi viên chức được miễn phần thi tin học?

Hiện nay, để được tuyển dụng viên chức, một trong số những yêu cầu trình độ là thi môn công nghệ thông tin. Vậy điều kiện miễn thi tin học thi viên chức mới nhất hiện nay là gì?

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm