Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngoại ngữ 6 bậc Châu Âu (CEFR)

Thông báo tổ chức ôn luyện, khảo thí chứng chỉ tiếng anh 6 bậc khung tham chiếu châu âu (CEFR)

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (IEMS) là đơn vị đại diện độc quyền ôn luyện khảo thí trực tuyến tại Việt Nam. Viện Khoa học Quản lý Giáo dục trân trọng thông báo việc tổ chức ôn và thi cụ thể như sau:

Xem tiếp »

CHỨNG CHỈ APTIS ESOL

Aptis ESOL là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh trên máy tính ở cả bốn kỹ năng, được nghiên cứu và phát triển bởi Hội đồng Anh, được kiểm soát và công nhận bởi Cục Kiểm định Chất lượng và Quy chế thi (Ofqual) của Vương quốc Anh.

Xem tiếp »

Tìm hiểu bài thi tiếng anh khung tham chiếu chung châu âu CEFR

Kỳ thi tiếng Anh khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ. Đây là bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế đánh giá trình độ ngoại ngữ của thí sinh dựa trên 4 kỹ năng

Xem tiếp »

Khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu

Khung tham chiếu chung châu Âu chia người học thành ba nhóm lớn và mỗi nhóm lớn lại chia thành hai cấp độ nhỏ hơn, mỗi cấp độ đều có miêu tả cụ thể người học cần phải đạt đến trình độ đọc, nghe, nói, viết như thế nào.

Xem tiếp »

Giới thiệu 6 cấp bậc trong bài thi Tiếng Anh CEFR

Kỳ thi tiếng Anh Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp ôn và thi chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL IBT

Chứng chỉ TOEFL iBT - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

Tuyển sinh, mở lớp ôn và thi chứng chỉ TOEFL iBT

Chứng chỉ TOEFL iBT - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xêp lương viên chức giảng dạy trong CSGD mầm non, phổ thông công lập

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học phổ thông công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục THPT, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THPT, trung tâm GDTX,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục THCS, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học,...

Xem tiếp »

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Xem tiếp »

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức

“Tôi dự định thi tuyển công chức, tôi thấy trước tôi có một số bạn cũng tham dự thi, mặc dù cùng đợt nhưng có người thì thi cả ngoại ngữ, có người lại không phải thi. Vậy cho hỏi trường hợp nào thì chúng tôi được miễn thi ngoại ngữ?”

Xem tiếp »

Những ai dự thi viên chức được miễn phần thi tin học?

Hiện nay, để được tuyển dụng viên chức, một trong số những yêu cầu trình độ là thi môn công nghệ thông tin. Vậy điều kiện miễn thi tin học thi viên chức mới nhất hiện nay là gì?

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm