Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

CDNN Kế toán

Mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán

Trường bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán.

Xem tiếp »

Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp Kế toán

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp kế toán như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm