Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV TIỂU HỌC, THCS, THPT

I. CÁC LỚP TUYỂN SINH:

1. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

- Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy học môn Tin, thể dục, tiếng anh, công nghệ.

- Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ

- Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT

- Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT

- Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ

- Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

II. KINH PHÍ, THỜI GIAN HỌC, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1.Kinh phí: 190.000 đồng/tín chỉ

2. Thời gian thực hiện chương trình: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

3. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Trực tuyến

III. LỊCH KHAI GIẢNG: Liên tục hàng tháng

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ:

+ Đơn đăng ký học TẢI MẪU ĐƠN (TẠI ĐÂY)

+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (công chứng)

+ Bảng điểm tốt nghiệp đại học trở lên (công chứng)

+CMND hoặc CCCD (công chứng)

+ 02 (hai) ảnh 3x4 (ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào sau ảnh để trong phong bì)

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

 

 

Đã Xem: 1554

Keywords: Tuyển sinh, bồi dưỡng, chứng chỉ, nghiệp vụ sư phạm, giáo viên, trung học phổ thông, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm trung học trung học phổ thông

Bạn nên xem thêm