Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông

Viện nghiên cứu Sư phạm - Trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

Học viên Thanh Thiếu niên Việt Nam, mở lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2022

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm