Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin dùng cho thi tuyển và thi nâng hạng công chức, viên chức

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên kết với đại học Thái Nguyên, đại học Lâm Nghiệp, đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, ... liên tục tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ: Ứng dụng công nghệ thông tin

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên kết với các trường đại học được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép, liên tục tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ...liên tục tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm