Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (chuẩn theo quy định thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục & đào tạo" tại Hải Phòng

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục & đào tạo" tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm