Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN

CHỨNG CHỈ CHUẨN CDNN VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GDNN

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các cơ sở giáo dục (được cấp phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNNviên chức chuyên ngành GDNN

Xem tiếp »

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (chuẩn theo quy định thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm