Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngạch chuyên viên

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên

Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Cụ thể:

Xem tiếp »

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Căn cứ quy định tại thông tư số 2/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Xem tiếp »

Cử nhân quản lý nhà nước có phải học chứng chỉ ngạch chuyên viên?

Cán bộ, công chức đã có bằng cử nhân quản lý nhà nước do Học viện Hành chính quốc gia cấp thì có phải tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không?

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương

Chúng tôi phối hợp với cácTrường, Học viện,... tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Cụ thể:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm