Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


NVSP dạy Tiểu học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV TIỂU HỌC, THCS, THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Chúng tôi phối hợp với Trường đại học sư phạm, đại học Giáo dục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ CHUYÊN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Ngày 05/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm