Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

NVSP dạy Tiểu học

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật cấp Tiểu học

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy âm nhạc và mỹ thuật cho giáo viên Tiểu học

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Trung cấp Tiểu học

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Chúng tôi phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội 2, tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Trung bậc Tiểu học

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy môn Công nghệ cấp Tiểu học

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường ĐHSP Hà Nội 2, tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Công nghệ Tiểu học

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường ĐHSP Hà Nội 2, tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY THỂ DỤC TIỂU HỌC

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường ĐHSP Hà Nội 2, tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Thể dục Tiểu học

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY TIN TIỂU HỌC

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT; Trường ĐHSP Hà Nội 2, tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tin Tiểu học

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh, mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Chúng tôi phối hợp với các cơ sở giáo dục liên tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có chuyên bằng cử nhân ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Ngày 05/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm