Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

NVSP Dạy sơ cấp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Căn cứ thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Chúng tôi phối hợp các cơ sở Giáo dục đào tạo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy sơ cấp

Xem tiếp »

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tư này quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; in, quản lý phôi; cấp và thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp cho nhà giáo.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm