Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến lịch thi

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Trung cấp Future Việt Nam liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin tại Hải Phòng và các địa phương lân cận

Xem tiếp »

Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao chuẩn theo thông tư 03

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học OXFORD UNIVERSITY liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin tại Hải Phòng và các địa phương lân cận

Xem tiếp »

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin là gì? Nên học và thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin ở đâu?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Xem tiếp »

Lịch thi chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ dùng cho thi tuyển, thi nâng hạng công chức, viên chức

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp liên tục tuyển sinh, ôn tập, thi cấp chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ dùng cho thi tuyển công chức - viên chức

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, đại học Quốc tế Bắc Hà,...liên tục tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Xem tiếp »

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN, Đại học Hòa Bình, Đại học Công nghệ và Quản trị Hữu Nghị liên tục tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm