Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Để đáp ứng nh cầu của người dự thi muốn tìm hiểu đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản chuẩn thông tư 03/2014/TTTT. TrangAnh.Edu xin chia sẻ danh sách các đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ theo thông báo của Bộ GGD&ĐT.

Xem tiếp »

Tuyển sinh ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Hà Nội

Chúng tôi phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin hoc thuộc Trường Đại học Nguyễn Trãi, liên tục tuyển sinh các khoá bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học

Xem tiếp »

Tuyển sinh ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin hoc - Trường Đại học Công Đoàn, liên tục tuyển sinh các khoá bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ: "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản"

Xem tiếp »

Tuyển sinh ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao chuẩn thông tư 03/2014/BTTTT

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học Việt Nam liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Xem tiếp »

Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học liên tục tuyển sinh, ôn tập và tổ chức thi cấp chứng chỉ: "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" và "Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao"

Xem tiếp »

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là gì? Nên học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ở đâu?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chúng tôi phối hợp với các Trung tâm sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin, liên tục tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm