Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

TUYỂN SINH ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin hoc - Trường Đại học Công Đoàn, liên tục tuyển sinh các khoá bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ: "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản"

Xem tiếp »

TUYỂN SINH ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học Việt Nam liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Xem tiếp »

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO THÔNG TƯ 03

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học liên tục tuyển sinh, ôn tập và tổ chức thi cấp chứng chỉ: "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" và "Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao"

Xem tiếp »

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ GÌ? NÊN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở ĐÂU?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Xem tiếp »

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN TẠI HẢI PHÒNG

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang Anh phối hợp với các Trung tâm sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin, liên tục tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm