Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Phương pháp viên

Liên tục tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phương pháp viên, phạm vi tuyển sinh cả nước

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Kinh tế Quốc tế (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm