Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chứng chỉ giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ bậc Tiểu học

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học được Bộ Giáo & dục đào tạo - Bộ Nội vụ cấp phép đào tạo liên tục tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Chứng chỉ này là căn cứ công nhận chuẩn giáo viên THCS theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ này không thể thiếu khi người giáo viên thi tuyển vào biên chế hoặc thi nâng hạng giáo viên.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm