Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Kế toán doanh nghiệp

TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Trung cấp Bách Khoa Hải Phòng, liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp Kế toán doanh nghiệp hệ chính quy

Xem tiếp »

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn giáo viên mầm non tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN khai giảng lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp tại Hải Phòng

Xem tiếp »

TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Hải Phòng liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn cả nước

Xem tiếp »

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY HỆ VĂN BẰNG HAI NGÀNH MẦM NON VÀ TIỂU HỌC HỆ ĐÀO TẠO 15 THÁNG TẠI HẢI PHÒNG

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics liên tục tuyển sinh các lớp Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học – Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm