Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Ngạch chuyên viên chính

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với cácTrường, Học viện,... tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Cụ thể:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm