Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Thông báo tổ chức ôn luyện, khảo thí chứng chỉ tiếng anh 6 bậc khung tham chiếu châu âu (CEFR)

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR;

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành thiết kế dựa trên khung trình độ chung Châu Âu (CEFR);

Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ thư chấp thuận của Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ) ngày 10 tháng 06 năm 2020 ủy thác Viện Khoa học Quản lý Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (IEMS) là đơn vị đại diện độc quyền ôn luyện khảo thí trực tuyến tại Việt Nam. Viện Khoa học Quản lý Giáo dục trân trọng thông báo việc tổ chức ôn và thi năm 2024 cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh ôn và thi:

a) Học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

b) Du học, Du lịch, Định cư khối Châu Âu...;

c) Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Công an, Bộ đội, Hải Quan, Thuế, Ngân Hàng, Kho Bạc, Y tế, Giáo viên, Công chức hành chính,…)

II. Các trình độ được tổ chức thi: A2, B1, B2, C1, C2 (Tương đương Bậc 2, 3, 4, 5, 6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam)

III. Lịch thi năm 2024:

IV. Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ)

V. Hậu kiểm: Để xác nhận kết quả thi, xin vui lòng liên hệ thông tin hướng dẫn tại website: https://iems.edu.vn tại mục Học viên/Tra cứu điểm thi.

Hoặc tra tại website Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ): https://brightlearning.co/

VI. Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (theo mẫu gửi kèm gồm liên 1 + Liên 2);

+ 03 ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và bản gốc để đối chiếu.

Lưu ý: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu không mờ, tẩy xóa, ép dẻo, làm biến dạng sẽ bị trả lại hồ sơ.

Tải mẫu phiếu đăng ký: TẠI ĐÂY

VII. Hình thức học: Kết hợp trực tiếp và online vào các buổi tối

IIX. Hình thức thi: Trực tuyến

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

-----------------------------------

#chung chi, #tieng anh, #khung chau au, #chung chi A2, # chung chi B1, #chung chi C1, #chung chi C2 #Viện khoa học Quản lý giáo dục, #Trang Anh Edu, # Trang Anh Training Educaiton 

Đã Xem: 9575

Keywords: chứng chỉ, tiếng anh, ngôn ngữ anh, tiếng anh 6 bậc, khung tham chiếu châu âu, tiếng anh cho sinh viên, tiếng anh cho viên chức, tiếng anh cho công chức, tiếng anh cho bác sĩ,

Bạn nên xem thêm