Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

NVSP dạy THPT

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT CHO GIÁO VIÊN THPT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy âm nhạc và mỹ thuật cho giáo viên THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY SINH HỌC THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm, đại học Giáo dục tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy sinh học THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY HÓA HỌC THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Hóa THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY VẬT LÝ THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy vật lý THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY TIN HỌC THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Tin THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY GIÁO DỤC THỂ CHẤT THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY LỊCH SỬ THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm HN2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Lịch sử THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY TOÁN THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm HN2 tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy Toán THPT

Xem tiếp »

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV DẠY TIẾNG ANH THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GV TIỂU HỌC, THCS, THPT

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Chúng tôi phối hợp với các Trường tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm