Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Tuyển sinh, khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội

– Căn cứ quyết định số 207-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn. Học viên Thanh Thiếu niên Việt Nam, mở lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội - Bao gồm:

+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp

+ Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

+ Bí thư Đoàn cấp huyện

+ Bí thư Đoàn cấp tỉnh

+ Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

+ Chức danh Bí thư Đoàn các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội 

+ Đoàn viên khác có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng

4. Thời gian khóa học: 01 tháng

5. Hình thức học: Trực tuyến/Trực tiếp/Kết hợp

6. Hồ sơ đăng ký học:

- 02 ảnh 3×4

- CMTND/CCCD (công chứng)

- Bằng cấp cao nhất (công chứng)

- Đơn đăng ký theo mẫu TẢI MẪU TẠI ĐÂY

- Danh sách đăng ký (dùng cho đăng ký theo nhóm học viên) TẢI MẪU TẠI ĐÂY

7. Học phí: 3.000.000 đồng/học viên                                   

8. Chứng chỉ: Do Học viên Thanh Thiếu niên Việt Nam cấp

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUẨN YÊU CẦU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

ICán bộ Đoàn, Hội, Đội không chuyên trách

1.1. Bí thư chi đoàn

- Được học lớp tập huấn bí thư chi đoàn

1.2. Chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học

- Được tập huấn qua lớp bí thư chi đoàn

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ đoàn trường học

1.3. Chức danh Tổng phụ trách Đội

- Được học lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

II. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách

2.1. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

2.2. Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được học lớp tập huấn bí thư đoàn cấp cơ sở

2.3. Chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp cơ sở

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

2.4. Chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp tỉnh

2.5. Chức danh Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh:

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được bồi dưỡng qua lớp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công tác Tổ chức/ công tác Kiểm tra/ công tác Tuyên giáo/công tác Đội/công tác Đoàn trong trường học

2.6. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh:

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên

2.7. Chức danh Bí thư Đoàn các trường cao đẳng, đại học

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ đoàn trường học

2.8. Chức danh cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

2.9. Chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng) 

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên

---------------------------------------------------------

 

# chung chi_chứng chỉ_bồi dưỡng

#chung chi_cong tac_doan_doi_hoi

#chứng chỉ_công tác đoàn_công tác đội_ công tác hội

Đã Xem: 2763

Keywords: chứng chỉ, bồi dưỡng, nghiệp vụ, kỹ năng, công tác đoàn, công tác đội, công tác hội, chứng chỉ công tác đoàn, chứng chỉ công tác đội, chứng chỉ công tác hội

Bạn nên xem thêm