Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hộ tịch theo hình thức trực tuyến

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, UBND cấp huyện. Trường Cao đẳng Luật Miền Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Hộ tịch. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã và UBND cấp huyện chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch

- Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện

- Các đối tượng khác có trình độ Trung cấp luật trở lên có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Hình thức học: Trực tuyến

4. Thời gian khóa học: 07 ngày (Chương trình bồi dưỡng theo Quyết định số 1368/QĐ-BTP ngày 17/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cập nhật quy định mới) - gồm 10 chuyên đề:

- CĐ1: Tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

- CĐ 2: Xây dựng, quản lý, khai thác,sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- CĐ 3: Đăng ký khai sinh.

- CĐ 4: Đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

- CĐ 5: Đăng ký giám hộ, nhận cha, mẹ, con.

- CĐ 6: Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; xác nhận thông tin hộ tịch.

- CĐ 7: Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch.

- CĐ 8: Đăng ký khai tử.

- CĐ 9: Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

- CĐ 10: Kỹ năng giao tiếp, công tác tiếp dân trong đăng ký, quản lý hộ tịch.

5. Hồ sơ gồm:

+ Phiếu học viên (theo mẫu) TẢI MẪU TẠI ĐÂY

+ CMTND/CCCD (công chứng)

+ 02 ảnh 4 x 6 (01 để trong phong bì, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMT/CCCD sau ảnh và 01 dán trên phiếu học viên)

6) Lịch khai giảng: Liên tục vào các ngày 10, 20, 30 hàng tháng (khi lớp đủ biên chế 45 học viên)

7) Học phí: 2.000.000 đồng

8) Cấp chứng chỉ / chứng nhận: Trường Cao đẳng Luật Miền Nam

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:  0912.241.605; 0372.230.620

 

MẪU CHỨNG CHỈ

 

Lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ Hộ tịch

 

#Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

#chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức xã

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức phường

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức quận

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức huyện

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức thị trấn

#chứng chỉ nghiệp vụ công tác hộ tịch công chức thị xã

#Học trực tuyến

Đã Xem: 304

Keywords: Tuyển sinh, khai giảng, mở lớp, nghiệp vụ hộ tịch, hộ tịch xã, hộ tịch phường, hộ tịch quận, hộ tịch huyện, chứng chỉ, học trực tuyến

Bạn nên xem thêm