Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ hộ tịch

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hộ tịch

Học viện Tư pháp thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hộ tịch theo hình thức trực tuyến

Trường Cao đẳng Luật Miền Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Hộ tịch. Thông tin chi tiết như sau

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành kỹ thuật phần mềm (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm